GIÁ DÀNH CHO CỬA HÀNG LẤY SỈ

ĐẠI LÝ , SIÊU THỊ, CỬA HÀNG NHẬP SỐ LƯỢNG GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT !

MÁY ZIN ALL 99% TRẮNGĐENGOLDĐỎTÍMXANHGHI CHÚ
XS 64G 99% 8.000 99%7.6008.000---
XS 64G 98% 8.000 99%7.6008.000---
XS 256G 98%10.100 99%8.9009.500---
XS MAX 64G 99%10.70010.50010.900---
XS MAX 64G 98%-10.00010.400---
XS MAX 256G 98%--12.200---
11 THƯỜNG 64G 99%12.50012.700-12.60012.800--
11 PRO 64G 99%15.000----15.100-
PRO MAX 64G 99%18.00017.60018.300--17.900
PRO MAX 64G 98%-17.00017.700--17.300
PRO MAX 256G 99%-19.800---20.200
PRO MAX 256G 98%-19.000---19.400