GIÁ DÀNH CHO CỬA HÀNG LẤY SỈ

ĐẠI LÝ , SIÊU THỊ, CỬA HÀNG NHẬP SỐ LƯỢNG GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT !

MÁY ZIN ALL 32GB 64GB 128GB 256GB GHI CHÚ
X ĐEN 99% -14.200-15.400KO PK
X ĐEN 98%-13.800--KO PK
X TRẮNG 99% -14.600-15.600KO PK
8+ ĐEN 99% -10.900--KO PK
8+ TRẮNG 99% -11.100--KO PK
8+ GOLD 99% -11.400--KO PK
8+ ĐỎ 99% -11.600--KO PK
7+ ĐEN BÓNG 99% 7.600---98% - 400K
7+ HỒNG 99% 7.600---98% - 400K
7+ TRẮNG 99%7.800---98% - 400K
7+ ĐEN 99% 7.800---98% - 400K
7+ GOLD 99%8.000---98% - 400K
MAX ĐEN 99% -20.400--KO PK
MAX TRẮNG 99% -21.000--KO PK
MAX GOLD 99% -21.500--KO PK
XS GOLD 99% -18.000--KO PK
MÁY XẤU BLACK SILVER GOLD ROSE RED BÓNGGHI CHÚ
IP6S 16GB 2.5502.550 2.7502.550--+200K KĐ
IP6S 64GB2.9502.9503.1002.950--+200K KĐ
IP6S PLUS 16GB3.8003.8004.0003.800--+250K KĐ
IP6S PLUS 64GB4.3504.3504.5004.350--+250K KĐ
IP6S PLUS 128GB4.7004.7004.8004.700--+250K KĐ
IP7 32GB4.2004.1004.3004.100--+250K KĐ
IP7 PLUS 32GB6.7006.700 6.9006.500 - 6.500+300K KĐ
IP7 PLUS 128GB7.8007.8008.0007.6008.2007.600+300K KĐ
IP7 PLUS 256GB8.2008.2008.3008.0008.5008.000+300K KĐ
MÁY TV LIKENEW BLACK SILVER GOLD ROSE RED BÓNG GHI CHÚ
IP6S 16GB2.9002.9003.1002.900--+100K kính zin
IP6S 64GB3.3503.3503.5003.350--+100K kính zin
IP6S PLUS 16GB4.3004.3004.5004.300--+100K kính zin
IP6S PLUS 64GB 4.8004.8005.0004.800--+100K kính zin
IP6S PLUS 128GB 5.1005.1005.2005.100--+100K kính zin
IP7 32GB4.7004.7004.9004.500--+150K kính zin
IP7 128GB5.5005.300-5.500
IP7 PLUS 32GB7.3007.300 7.5007.100-7.100+200K kính zin
IP7 PLUS 128GB 8.5008.500 8.6008.3008.8008.300+200K kính zin
IP7 PLUS 256GB 8.9008.900 9.0008.7009.2008.700 +200K kính zin
IP 8 PLUS 64GB10.20010.40010.700----
MÁY IPAD 16GB 32GB 64GB 128GB GHI CHÚ
MINI 4 ĐEN 5.7006.600--MÁY 99%
MINI 4 TRẮNG 5.8006.7007.200-MÁY 99%
MINI 4 GOLD 5.9006.8007.300-MÁY 99%
AIR 1 ĐEN 4.2004.6005.200-MÁY 99%
AIR 1 TRẮNG 4.100-5.300-MÁY 99%
AIR 2 ĐEN 5.100-6.500-MÁY 99%
AIR 2 TRẮNG 5.2006.1006.600-MÁY 99%
AIR 2 GOLD -6.2006.700-MÁY 99%